Pasienter kommer til oss med...

 • Muskel- og skjelettproblematikk
 • Akutt og kronisk smerte
 • Fordøyelsesplager
 • Hudproblematikk
 • Urinveisproblemer
 • Luftveisplager
 • Psykiske plager
 • Stress
 • Nedsatt immunforsvar
 • Hormonell ubalanse
 • Søvnproblemer
 • Lavt energinivå
 • Øreproblematikk
 • Konsentrasjonsvansker

Vår kompetanse - Din trygghet

NOU 1998: 21 Alternativ medisin

"Alternativmedisinsk behandling brukes særlig for å bli kvitt eller lindre plager, lidelser og sykdom. Alternativmedisinsk behandling brukes også i utstrakt grad for å forebygge, for å bedre allmenntilstanden og styrke immunforsvaret. Særlig oppsøkes alternativmedisinske utøvere for å få hjelp med problemer i bevegelsesapparatet, ryggsmerter, nakkeproblemer, muskelspenninger, hodepine/migrene, astma, allergi og eksem."