• Vask hendene godt (eller bruk håndsprit) ved ankomst og før du går.
 • Kom så nært opp til avtalt time som mulig og hold god avstand til andre på venterommet.
 • Vi bruker munnbind under behandling som krever fysisk nærhet nærmere enn én meter.

------------

 • Har du fått påvist koronavirus-smitte (covid-19) eller venter du på prøvesvar?
 • Har ett eller flere av symptomene nedenfor oppstått i løpet av de siste dagene?
  • feber
  • hoste
  • tung pust
  • nedsatt lukte- eller smakssans 

Dersom du svarer bekreftende på ett eller flere av spørsmålene eller har sykdomssymptomer, skal du ikke møte til time eller oppholde deg på Helsesenter i Bergen. Ta da kontakt, og vi avtaler ny time.

 

Vi retter oss til enhver tid etter Helsedirektoratets smittevernveileder som gjelder helsevirksomheter med én-til-én kontakt under behandlingen.